HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde1 - TARAFLAR

Bir tarafta MUZMAN NET www.muzmannet.com  (Kısaca MUZMAN NET olarak anılacaktır) ile diğer taraftan MÜŞTERİ  (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’ nin iletişim, tanıtım, reklam, bilgi edinme ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının MUZMAN NET tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

MADDE 3-MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, Web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2 MÜŞTERİ, web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür.

3.3 MÜŞTERİ, MUZMAN NET tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının MUZMAN NET’ e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, MUZMAN NET’ in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 4-MUZMAN NET’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 MUZMAN NET, MÜŞTERİ’ nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) MÜŞTERİ’ nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yapıp, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

4.2 MUZMAN NET, MÜŞTERİ’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları sistemin mümkün kıldığı ölçüde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 MUZMAN NET, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 MUZMAN NET, Ek-1’ de yer alan özelliklerde yazılım/tasarım’ ı, Ek-1’ de belirlenen teslim tarihine kadar bitirmeyi taahhüt eder.

4.5 MUZMAN NET, hazırlanan yazılımın kaynak kod, grafik ve dokümanlarını müşteriye verme hakkını saklı tutar. Müşteri hazırlanan tasarım/yazılım’ ın kaynak kodlarını MUZMAN NET yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka sunucuya taşıyamaz.

 

 

 

Madde 5-HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi (1) yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, sözleşme yapılacak yıl için belirlenen hosting ve alan adı ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek bilgi, belge, veri, doküman gibi kayıplardan MUZMAN NET sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden MUZMAN NET  sorumlu tutulamaz.

5.4 MUZMAN NET, geliştirilen ek yazılım hizmetini (Versiyon Yükseltme) ücreti karşılığında MÜŞTERİ’ ye sağlar.

5.5 Hizmet bedeli MUZMAN NET tarafından her yıl yeniden belirlenir.

5.6 Hizmet bedeli’nin %50’ si iş başlangıcında, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminde, sitenin yayınlandığı gün  MÜŞTERİ tarafından MUZMAN NET’ e ödenecektir.

5.7 Ödemelerin yapılmaması durumunda, MUZMAN NET taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

MADDE 6-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde KÜTAHYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 (altı) madde, 2 (İki) sayfa ve bir ek sayfa (EK-1)’ den oluşan işbu sözleşme

-- / -- /2016 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.