Marka Tescili

Marka Tescili Nedir?

Marka bir işletmenin tüm varlığını temsil eden bir işarettir. Bu kadar önemli bir işaret, özenle korunmalı, yasal olarak tescil edilmeli ve bunu kanıtlayacak belgeye sahip olmalıdır.

Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan gerçek marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Bir markanın gerçek sahibi, söz konusu markayı ilk kez düşünen, bir ürün ya da hizmette kullanan ve kullanımına devam eden kişidir.Bir başka kişi tarafından düşünülmüş, uygulanmış bir markanın, bir diğer kişi adına tescili iyi niyet kurallarına aykırı bir davranıştır. Tescilli markanın tescilsiz markaya oranla büyük avantajları vardır.

Marka Tescili için neler gerekli?

Marka Tescili Başvurusu İçin Gerekenler

Marka başvurusu yapılmadan önce Sinai Mülkiyet Kanununu kapsamında istenen evrakların da tamamlanması gereklidir. Bilindiği gibi bir marka şahıs üzerine olabildiği gibi kurum veya şirketleri üzerine de olabilir. Bir şahıs veya birden çok şahıs bunun yanısıra şirket veya şirketler arasında konsorsiyum şeklinde birden çok kurum bir markaya ortak olabilir. Bu sahip olunma için yönetmeliğin talep ettiği bazı evrakların tamamlanması gereklidir.

Marka bir şahıs veya şahıslar üzerine alınacaksa şahıs veya şahısların kimlik bilgileri, adresleri, telefon numarası başvuru resmi Türk Patent ve Marka Kurumu’na kayıtlı bir Marka Vekili aracılığı ile yapılacak ise marka vekaletnamesi doldurulması gereklidir. Eğer marka ortak bir marka ise vekaletname üzerine tüm ortakların imzası gereklidir. Marka bir logo veya işaret içieriyorsa bir örneği de dökümanlara eklenmelidir.

Marka başvurusu şirket veya bir kurum veya bunların birarada olacağı bir başvuru şekli düşünülüyorsa şirket veya kurumun yetkili kılacağı kişinin imzalayacağı bir vekaletname, şirket merkezini gösterir Ticaret sicil evrağı, vergi numarası ve vergi dairesi ismi ve şirket faaliyet belgesi örneği olması gereklidir. Ayrıca marka bir logo veya şekilsel bir işaret içeriyorsa yine bir örneği dökümanlara eklenmesi gereklidir.

Muzman Net Marka Tescili sayfasından marka müracaatı için gereken evrakları yükleyebilir, marka tescil ödemenizi yapabilir, marka müracatı dosya takibi işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar

Marka Başvuru sahibi Tüzel kişi ise (Şirket, kurum vs.)

• Faaliyet belgesi
• Vergi levhası
• Varsa vekaletname
• Marka örneği (logo, işaret vs.)
 

Marka Başvuru sahibi gerçek kişi ise ;
• T.c. kimlik no
• Varsa Vekaletname
• Marka örneği